Nike ZoomX Vaporfly NEXT% at SUPERSPORTSNIKE

HO19-Next�-launch-assets-CRC-1
Facebook4

กฏกติกาในการซื้อสินค้าแบบจับฉลาก (Raffle)

– การจับฉลากจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 บริเวณ ลานหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เท่านั้น
– Nike ZoomX Vaporfly Next% (Pink Blast)
– ราคา 8,500 บาท
– Size (unisex) : 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 (us)
– ผู้เข้าร่วมจับฉลากจะต้องวิ่งทำลายสถิติการวิ่งของตัวเองที่ระยะ 5 กิโลเมตร, 10 กิโลเมตร, 21 กิโลเมตร หรือ 42 กิโลเมตร ในเดือนกันยายน 2562 เท่านั้น บน NRC App เพื่อนำเหรียญตราความสำเร็จมาแสดงในวันจับสลากเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมจับสลาก (ยกเลิกสิทธิ์สำหรับการแสดงภาพถ่ายหน้าจอ ทุกกรณี)
– ผู้เข้าร่วมจับฉลากจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น พร้อมแสดงตนและเหรียญตราความสำเร็จ (Achievement Badge) เพื่อรับ ” บัตรในการจับฉลาก ” ( สงวนสิทธิ 1 บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น )

– เวลาในการตรวจเช็คตราความสำเร็จบนแอปพลิเคชั่น NRC และแจกบัตรคิวในการจับฉลาก คือ 8.30 – 09.15 น. ( เช้า ) ณ ลานหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์
– 8.30 ลงทะเบียน // 9.15 ปิดพื้นที่ในการรับคิว //
– ที่บริเวณ Energy zone ภายในร้าน SUPERSPORTS ชั้น 3 สาขา เซ็นทรัลเวิลด์
10.10 – 10.40 เริ่มจับฉลากรองเท้า size 6.5 – 8
10.45 – 11.15 จับฉลากรองเท้า size 8.5 – 10
11.20 – 11.50 จับฉลากรองเท้า size 10.5 – 12

– ผู้ที่ได้รับ ” บัตรคิวซื้อสินค้า ” จะต้องแสดงตัวทันทีและไปอยู่ในบริเวณที่กำหนดตามหมายเลขที่จับได้
– ขอสงวนสิทธิในการเข้าออกบริเวณพื้นที่จับฉลากและภายในบริเวณร้านค้า
– ผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถเลือกซื้อรองเท้าได้ 1 คนต่อ 1 คู่เท่านั้น
– ขอสงวนสิทธิในการลองสินค้าและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสินค้าได้
– *รับเฉพาะเงินสด บัตรเครดิต และบัตรเดบิต (ชื่อบนบัตรจะต้องตรงกับบัตรประชาชนและตรงกับผู้ซื้อเท่านั้น)
**และห้ามใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวน**
* ทางบริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิของลูกค้าที่ไม่ทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด

สิทธิพิเศษ ขั้นกว่า สำหรับสมาชิก The1 ที่ได้รับ SMS เรียนเชิญเท่านั้น

  • สมาชิก The1 ที่ได้รับ SMS เรียนเชิญ สามารถเข้าร่วมการจับฉลากได้โดยไม่ต้องวิ่งทำลายสถิติการวิ่งของตัวเองบน NRC App
  • สมาชิก The1 ที่ได้รับ SMS เรียนเชิญต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อม SMS ที่ระบุชื่อสมาชิก The1 ตรงตามบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับสิทธิ์
  • เงื่อนไขการเข้าร่วมจับฉลากอื่นๆเป็นไปตามกฏกติกาในการซื้อสินค้าแบบจับฉลาก (RAFFLE) ที่กำหนด

ร่วมเปิดประสบการณ์ เว็บช้อปปิ้งสินค้า และอุปกรณ์กีฬาชั้นนำ

THINK SPORTS CLICK SUPERSPORTS

 

Please follow & like us :)
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
YouTube
Instagram
SOCIALICON