5 เหตุผลที่ผู้ปกครองและโรงเรียนควรส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายมากขึ้น


  ในปัจจุบันผู้ปกครองปลูกฝังให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีพร้อม จนอาจหลงลืมไปว่าการที่เด็กมีสุขภาพที่ดีก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสนใจอีกประเด็นหนึ่งเช่นกัน อีกทั้งยุคนี้เป็นยุคที่มีสิ่งเร้าต่างๆมากมายทำให้ตัวเด็กเองใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์นานๆ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ เกมเพลย์สเตชั่น โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ แท็บเล็ต จนส่งผลเสียต่อสายตาและสุขภาพของเด็ก


  มีรายงานการวิจัยกล่าวว่าเด็กที่ใช้เวลาไปกับสิ่งเร้าเหล่านี้มาก มีโอกาสเผชิญกับโรคอ้วนและมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง เด็กจะมีสุขภาพที่ดีได้ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากทางโรงเรียนและทางบ้านไปพร้อมๆกัน สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆ และสามารถช่วยให้เด็กมีสุขภาพที่ดีนั้นก็คือการออกกำลังกาย เพราะนอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังสามารถนำสิ่งดีๆอีกมากมายมาสู่เด็กๆ ดัง 5 ข้อต่อไปนี้


   1. เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์
   การออกกำลังกายจะกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการการเจริญเติบโตทางด้านอารมณ์และความคิด พยายามสร้างความเข้าใจในกฎเกณฑ์และกติกาต่างๆในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เปิดใจกว้างมากขึ้นหากต้องร่วมทีมกับเพื่อนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ เด็กจะพยายามที่จะเรียนรู้ลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปของเพื่อนร่วมทีม มีความมั่นใจที่จะแสดงออกอย่างถูกต้อง และสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

   2. ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา
   เมื่อเด็กเรียนรู้ลักษณะนิสัยของเพื่อนๆในทีมที่แตกต่างกันออกไป เด็กจะพยายามทำความเข้าใจตัวตนของเพื่อนๆมากขึ้น รับรู้ความรู้สึกของเพื่อนในทีมได้ว่าคนนี้กำลังโกรธ คนนี้กำลังจะหมดแรงวิ่ง หรือคนนี้กำลังต้องการเอาชนะเกมแบบผิดๆ ส่งผลให้เด็กรู้จักเล่นกีฬาเป็นทีม เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนจำนวนมาก และเอาใจใส่คนรอบข้างมากขึ้น หากเริ่มส่งเสริมให้เด็กใส่ใจคนรอบข้างตั้งแต่ยังเล็กๆ เด็กจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้นเยอะแน่นอน

Kids

Kids

   3. ส่งเสริมให้เด็กมีจริยธรรม
   ทุกคนที่เล่นกีฬาจะต้องเคารพกฎและกติกาในการเล่น เด็กที่ถูกเลี้ยงอยู่ในกรอบและความมีวินัย เช่นปลูกฝังการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ วินัยที่ดีจะทำให้เด็กโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

   4. ช่วยให้เด็กมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆได้นานขึ้น
   การออกกำลังกายจะช่วยให้เด็กโฟกัสมากยิ่งขึ้น หากเด็กตั้งใจที่จะเอาชนะอะไรสักอย่าง และสามารถทำสำเร็จในสนามกีฬา เด็กจะนำนิสัยนี้มาใช้ในห้องเรียนเช่นกัน เพราะการจะได้มาของถ้วยหรือรางวัล เด็กจะต้องชนะเกมการแข่งขัน ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เด็กจำเป็นต้องมีก็คือสมาธิ อันมีผลให้ให้เด็กใช่เวลากับกับหนังสือเรียนได้นานมากขึ้น


   5. มีสุขภาพที่แข็งแรง
   เด็กจะมีพละกำลังมากขึ้น มีระบบการไหลเวียนเลือดที่แข็งแรง ออกกำลังกายได้เป็นเวลานานกว่าปกติ เผาผลาญคลอเลสเตอรอลและคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการ หากเริ่มส่งเสริมด้านการออกกำลังกายและกีฬาให้กับเด็ก เมื่อเด็กโตขึ้นจะทำให้ไม่ป่วยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยที่ชอบรับประทานขนมหรืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย เด็กจะสามารถกินในปริมาณที่พอเหมาะโดยไม่ต้องวลเรื่องน้ำหนักหรือสุขภาพแต่อย่างใด

   เหตุผลด้านบน คือบางส่วนของข้อดีที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อเด็กจากการออกกำลังกาย ทั้งนี้นอกจากจะส่งผลดีทางด้านสุขภาพอย่างชัดเจนแล้ว ยังส่งผลให้เด็กมีวินัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งนิสัยที่ดีเหล่านี้ย่อมทำให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีวินัยต่อตนเอง คนรอบข้าง รวมถึงสังคมอย่างแน่นอน

Kids