เงื่อนไขการใช้คูปอง


Click & Collect

  1. ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสด 200 บาท สำหรับซื้อสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ (คละแบรนด์ได้) รวมมูลค่า 1,200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 31 พ.ค.62

  2. จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/ 1 ใบเสร็จ *ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้

  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือคูปองส่วนลดอื่นๆได้ *โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า