การดาวน์โหลดใบคืนสินค้า


ใบคืนสินค้าผ่านหน้าร้าน Supersports (ฟรี)

วิธีการดาวน์โหลด

1. ดาวน์โหลดใบคืนสินค้า สำหรับคืนผ่านหน้าร้าน Supersports
2. ไฟล์ใบคืนสินค้าจะอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดของท่าน
3.ท่านสามารถสั่งพิมพ์ โดยตั้งค่าเครื่องพิมพ์ page set up "lanscape"
4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
5. เเนบเเผ่นกระดาษไว้ในช่องพลาสติกใสบนถุงใบคืนสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย

วิธีการดาวน์โหลด

1. ดาวน์โหลดใบคืนสินค้า สำหรับคืนผ่านไปรษณีย์ไทย
2. ไฟล์ใบคืนสินค้าจะอยู่ในดาวน์โหลดของท่าน
3.ท่านสามารถสั่งพิมพ์ โดยตั้งค่าเครื่องพิมพ์ด้วยขนาด A4
4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
5. เเนบเเผ่นกระดาษไว้ในช่องพลาสติกใสบนถุงการกรอกใบคืนสินค้า


ส่วนที่ 1: กรอกรหัสเหตุผลในการคืนสินค้า*ในช่องด้านล่าง

1. เลือกเหตุผลในการคืน
2. กรอกรายละเอียดของสินค้า โดยดูข้อมูลได้จากประวัติการสั่งซื้อบนหน้าเว็บ หรืออีเมลยืนยันจาก Supersports


ส่วนที่ 2: การคืนเงินจะคืนตามวิธีที่ท่านชำระไว้

กรณีที่ชำระเงิน โดยการชำระเงินปลายทาง ,Online Banking กรุณาเลือกบัญชีที่ท่านต้องการให้โอนค่าสินค้าคืน