วิธีดาวน์โหลดใบคืนสินค้า


ใบคืนสินค้า หน้าที่ 1

ใบคืนสินค้าที่สาขาผ่านไปรษณีย์ไทย

วิธีการดาวน์โหลด

1. คลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลดใบคืนสินค้า หน้าที่ 1"
2. ไฟล์ใบคืนสินค้าจะอยู่ในดาวน์โหลดของท่าน
3.ท่านสามารถสั่งพิมพ์ โดยตั้งค่าเครื่องพิมพ์ด้วยขนาด A4
4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
5. เเนบเเผ่นกระดาษไว้ในช่องพลาสติกใสบนถุง


ใบคืนสินค้า หน้าที่ 2

ใบคืนสินค้าที่ Click & Collect

วิธีการดาวน์โหลด

1. คลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลดใบคืนสินค้า หน้าที่ 2"
2. ไฟล์ใบคืนสินค้าจะอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดของท่าน
3.ท่านสามารถสั่งพิมพ์ โดยตั้งค่าเครื่องพิมพ์ page set up "lanscape"
4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
5. เเนบเเผ่นกระดาษไว้ในช่องพลาสติกใสบนถุง


ใบคืนสินค้า หน้าที่ 3

วิธีการดาวน์โหลด

1. คลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลดใบคืนสินค้า หน้าที่ 3"
2. ไฟล์ใบคืนสินค้าจะอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดของท่าน
3.ท่านสามารถสั่งพิมพ์ โดยตั้งค่าเครื่องพิมพ์ page set up "lanscape"
4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
5. ติดกระดาษแผ่นนี้ลงบนหน้ากล่อง