การสั่งซื้อสินค้า


    1. ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ โดยติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ 02-026-3373 หรือทางอีเมล contact@supersports.co.th โดยท่านจะได้รับเงินคืนตามช่องทางที่ท่านได้ชำระเข้ามา
    1. ลูกค้าสามารถเลือกวิธีชำระในหน้ายืนยันการชำระเงิน โดยคลิกที่ "เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน“และเลือกวิธีการชำระเงินตามที่ลูกค้าต้องการ
    1. ลูกค้าสามารถลบสินค้าได้