การสั่งซื้อสินค้า
  1. ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ โดยติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ 02-026-3373 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 9.00-18.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือทางอีเมล contact@supersports.co.th โดยท่านจะได้รับเงินคืนตามช่องทางที่ท่านได้ชำระเข้ามา
  1. ลูกค้าสามารถเลือกวิธีชำระในหน้ายืนยันการชำระเงิน โดยคลิกที่ "เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน“และเลือกวิธีการชำระเงินตามที่ลูกค้าต้องการ
  1. ลูกค้าสามารถลบสินค้าได้
สถานะคำสั่งซื้อ
  1. Supersports Online จะส่งอีเมลแจ้งสถานะของคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ หากลูกค้าไม่ได้รับอีเมล
   กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ 02-026-3373 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 9.00-18.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรืออีเมล contact@supersports.co.th
การจัดส่งสินค้า
  1. การจัดส่งตามที่อยู่ และ บริการ Click & Collect:
   • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล - ภายใน 1-3 วันทำการ
   • ต่างจังหวัด - ภายใน 1-4 วันทำการ
   หมายเหตุ:
   • ในช่วงวันหยุดราชการ การจัดส่งอาจใช้เวลาเพิ่มจากเดิม 2-3 วันทำการ
   • การจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ห่างไกล อาจใช้เวลาเพิ่มจากเดิม 2-3 วันทำการ
   • สินค้าบางรายการที่ต้องใช้เวลาในการติดตั้ง อาจทำให้ระยะเวลาในการจัดส่งล่าช้ากว่าเดิม
   • สินค้าบางรายการจะถูกจัดส่งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจัดจำหน่าย
  1. Supersports Online มีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยหากยอดสั่งซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 690 บาทขึ้นไป แต่ถ้ายอดสั่งซื้อมีมูลค่าน้อยกว่า 690 บาท คิดค่าบริการจัดส่งเพิ่ม 80 บาท
  1. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งได้หากทำรายการที่สั่งซื้อไปแล้ว แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งได้ก่อนที่จะ ทำรายการสั่งซื้อ โดยสามารถเลือก “ที่อยู่การจัดส่ง” ในหน้า “ตรวจดูและสั่งซื้อสินค้า”
  1. Supersports Online ไม่มีบริการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ
  1. บริการ CLICK & COLLECT อ่านเพิ่มเติมคลิ้ก >
การชำระเงิน
  1. 1.บริการเก็บเงินปลายทาง
   2.บัตรเครดิต/เดบิต
  1. เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วคำยืนยันการสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังอีเมลของท่านหากท่านไม่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อทางอีเมลกรุณาลองทำการสั่งซื้ออีกครั้งหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
   กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ 02-026-3373 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 9.00-18.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือทางอีเมล contact@supersports.co.th
ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงิน
  1. หลังจาก Supersports Online ได้รับสินค้าและผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ระยะเวลาการดำเนินการคืนเงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อสินค้าถึงคลัง Supersports Online และเมื่อดำเนินการคืนเงิน อ่านเพิ่มเติมคลิ้ก >
เงื่อนไขการคืนสินค้า
  1. ท่านสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมทั้งสินค้าจะต้องอยู่ในหีบห่อเดิม และมีป้ายสินค้าเดิมที่เราทำการจัดส่งไป ไม่ว่าความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่สินค้าได้ถูกใช้งานแล้วจะไม่สามารถทำการคืนได้ แต่สำหรับสินค้าดังต่อไปนี้ Supersports online ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนทุกกรณี อ่านเพิ่มเติมคลิ้ก >
การคืนสินค้าต้องทำอย่างไร
  1. ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์ที่ Supersports Online นำส่งสินค้าเสียหรือหาย ลูกค้าสามารถนำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ใส่บรรจุภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงแทนได้ แต่ต้องมีหีบห่อดั้งเดิมของสินค้านั้น ๆ เช่น กล่องรองเท้า จากนั้นนำส่งสินค้ากลับมาที่ Supersports Online ผ่านทางไปรษณีย์ไทย หรือ จุดบริการ Click & Collect ที่ร้าน Supersportsอ่านเพิ่มเติมคลิ้ก >
  1. หากต้องการคืนสินค้า สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และตรงตามเงื่อนไขในการรับคืนสินค้าของ Supersports Onlineอ่านเพิ่มเติมคลิ้ก >
  1. Supersports online ได้นำเสนอภาพสินค้าพร้อมคำบรรยายลักษณะของสินค้าอย่างละเอียด แต่หากท่านไม่พอใจในสินค้า ทางเรายินดีรับคืนสำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้งานภายใน 14 วัน เท่านั้น โดยการคืนสินค้าทุกครั้ง กรุณาแนบใบส่งคืนสินค้าที่ กรอกรายละเอียดการคืนสินค้าครบถ้วนหลังจากการตรวจสอบสภาพสินค้าเพื่อรับคืนเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะทำการคืนเงิน ให้แก่ท่านผ่านช่องทางที่ท่านชำระเงินหรือช่องทางอื่นๆที่ท่านได้เลือกไว้สำหรับการคืนเงินอ่านเพิ่มเติมคลิ้ก >
  1. ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่ Supersports Online กำหนด โดยสามารถนำส่งเพื่อเปลี่ยนหรือคืนได้ 2 ช่องทาง คือ
   ช่องทางที่ 1 นำส่งคืนผ่านทางไปรษณีย์ไทย*
   1.กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ 02-026-3373 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 9.00-18.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือทางอีเมล contact@supersports.co.th เพื่อแจ้งปัญหาและเหตุผลที่ท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า รวมถึงสินค้าที่ท่านต้องการเพื่อแทนสินค้าที่มีปัญหา
   2.บรรจุสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนลงในถุงสำหรับคืนสินค้า
   3.กรอกข้อมูลลงในใบคืนสินค้าให้ครบถ้วน
   4.นำส่งสินค้าคืนผ่านทางไปรษณีย์ไทย
   *ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งในการคืนสินค้าเอง
   ช่องทางที่ 2 นำส่งคืนที่จุดบริการ Click & Collect ที่ร้าน Supersports (ฟรี)
   1.กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ 02-026-3373 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 9.00-18.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือทางอีเมล contact@supersports.co.th เพื่อแจ้งปัญหาและเหตุผลที่ท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า รวมถึงสินค้าที่ท่านต้องการเพื่อแทนสินค้าที่มีปัญหา
   2.บรรจุสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนลงในถุงสำหรับคืนสินค้า
   3.กรอกข้อมูลลงในใบคืนสินค้าให้ครบถ้วน
   4.นำส่งสินค้าคืนผ่านทาง จุดบริการ Click & Collect ที่ร้าน Supersports หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยในการเปลี่ยน/คืนสินค้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางต่อไปนี้
   •โทรศัพท์: 02-026-3373 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 9.00-18.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
   •อีเมล: contact@supersports.co.th
   อ่านเพิ่มเติมคลิ้ก >
การคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน
  1. Supersports Onlineสามารถคืนเงินให้ท่านได้เฉพาะค่าสินค้าเท่านั้นส่วนค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าและสินค้าSupersportsOnline ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี อ่านเพิ่มเติมคลิ้ก >
  1. หลังจาก Supersports Online ได้รับสินค้า และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว จะทำการคืนเงินให้ท่านโดยมีระยะเวลาการดำเนินการคืนเงินดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติมคลิ้ก >
รหัสส่วนลด
  1. สามารถใช้รหัสส่วนลดได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  1. สามารถใช้เพียง 1 รหัสต่อ 1 คำสั่งซื้อเท่านั้น

  1. • ซื้อขั้นต่ำ
   รหัสส่วนลดบางชนิดสามารถใช้ได้เมื่อมูลค่าการซื้อขั้นต่ำเป็นไปตามที่กำหนด ทางบริษัทจึงแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบว่ายอดการสั่งซื้อตรงตามยอดซื้อขั้นต่ำที่กำหนดหรือไม่
   • อายุของรหัสส่วนลด
   รหัสส่วนลดแต่ละชนิดจะมีข้อจำกัดและเงื่อนไขระบุไว้เพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบสินค้าและเงื่อนไขของรหัสส่วนลดก่อนทำการสั่งซื้อ
   • ข้อจำกัดและเงื่อนไข
   รหัสส่วนลดแต่ละชนิดมีระยะเวลาการใช้งานที่จำกัด รหัสส่วนลดสามารถใช้งานเพื่อลดราคาสินค้าราคาปกติ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
   ซูเปอร์สปอร์ต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสินค้าบางชนิดออกจากการร่วมรายการโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  1. หากลูกค้าทำการสั่งซื้อด้วยรหัสส่วนลด และมีความประสงค์จะคืนสินค้า Supersport online ขอสงวนสิทธ์คืนเงินให้แก่ลูกค้าตามราคา ณ ที่จ่ายแต่ละคำสั่งซื้อนั้นๆ อ่านเพิ่มเติมคลิ้ก >
คำถามทั่วไป
  1. กรณีท่านไม่เคยลงทะเบียนไว้กับ Supersports Online ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ 2 วิธีคือ
   1.ลงทะเบียนด้วย Facebook Account
   2.ลงทะเบียนด้วยอีเมลผ่านหน้าเว็บไซต์
   ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์
   •คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” บริเวณด้านบนของเว็บไซต์
   •กรอกอีเมลที่ต้องการใช้สมัครสมาชิก และ รหัสผ่าน ให้ครบถ้วน
   •กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, เพศ และวัน/เดือน/ปีเกิด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก”
  1. ทางเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าและรับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยสู่บุคคล ภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้ากรุณาอ่านที่หัวข้อ "นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล"