Covid-19 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า อ่านได้ ที่นี่


การจัดส่งสินค้า

  1. การจัดส่งตามที่อยู่ และ บริการ Click & Collect:
   • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล - ภายใน 1-3 วันทำการ
   • ต่างจังหวัด - ภายใน 1-4 วันทำการ
   • สำหรับสินค้า Johnson, Fusen, Grandlite and 360Fitness ระยะเวลาการจัดส่งในกรุงเทพฯ 3-7 วันทำการ และ 7-10 วันทำการสำหรับต่างจังหวัด
   ทั้งนี้เนื่องจากมีความต้องการเป็นจำนวนมาก ทำให้คำสั่งซื้อสำหรับแบรนด์ดังกล่าวอาจจะล่าช้าออกไป
   หมายเหตุ:
   • ในช่วงวันหยุดราชการ การจัดส่งอาจใช้เวลาเพิ่มจากเดิม 2-3 วันทำการ
   • การจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ห่างไกล อาจใช้เวลาเพิ่มจากเดิม 2-3 วันทำการ
   • สินค้าบางรายการที่ต้องใช้เวลาในการติดตั้ง อาจทำให้ระยะเวลาในการจัดส่งล่าช้ากว่าเดิม
   • สินค้าบางรายการจะถูกจัดส่งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจัดจำหน่าย
  1. Supersports Online มีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยหากยอดสั่งซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 990 บาทขึ้นไป แต่ถ้ายอดสั่งซื้อมีมูลค่าน้อยกว่า 990 บาท คิดค่าบริการจัดส่งเพิ่ม 80 บาท
  1. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งได้หากทำรายการที่สั่งซื้อไปแล้ว แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งได้ก่อนที่จะ ทำรายการสั่งซื้อ โดยสามารถเลือก “ที่อยู่การจัดส่ง” ในหน้า “ตรวจดูและสั่งซื้อสินค้า”
  1. Supersports Online ไม่มีบริการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ
  1. บริการ CLICK & COLLECT อ่านเพิ่มเติมคลิ้ก >