Click and Collec
พื้นที่จัดส่ง เงื่อนไขการจัดส่ง ค่าขนส่งสินค้า
Click & Collect
รับสินค้าที่ Supersports, Fit Sports, Fit By Supersports และ Supersports Outlet ทุกสาขา
ยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 690 บาทขึ้นไป ส่งฟรี
ยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 690 บาท ค่าจัดส่ง 80 บาท
หมายเหตุ: สำหรับสินค้าบางรายการที่มีขนาดใหญ่ หรือน้ำหนักมาก อาจมีค่าจัดส่งเพิ่มเป็นพิเศษตามที่ระบุเอาไว้ในรายละเอียดของสินค้านั้นๆ

เงื่อนไขการรับสินค้า

  • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ส่งมอบสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่ง SMS แจ้งรหัสรับสินค้า
  • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ส่งมอบสินค้า ณ สาขาที่ระบุไว้เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาได้

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าถึงจุดบริการ Click & Collect

  • • สำหรับจัดส่งในพื้นที่ กรุงเทพฯ ใช้เวลา 2-3 วันทำการ
  • • สำหรับจัดส่งในพื้นที่ สาขาต่างจังหวัด ใช้เวลา 5-7 วันทำการ

หลักฐานในการรับสินค้า

  • • กรณีรับสินค้าด้วยตัวเองแสดงรหัสรับสินค้าพร้อมบัตรประชาชน
  • • กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ผู้รับแทนต้องแสดงรหัสรับสินค้า พร้อมบัตรประชาชน